Vårt mål – SECOND LIFE

Med en certifierad partner vid din sida får du allt du behöver för avfall och hantering och ge detta ett second life! Du får lösningar efter ditt behov och vi tar ansvaret hela vägen från transporter till återvinning och rapportering. Följ med oss på resan till att ge ditt avfall nya värden i en cirkulär ekonomi.

Vårt mål – Second Life

Med en certifierad partner vid din sida får du allt du behöver för avfall och hantering och ge detta ett second life! Du får lösningar efter ditt behov och vi tar ansvaret hela vägen från transporter till återvinning och rapportering. Följ med oss på resan till att ge ditt avfall nya användningsområden.

Vi ser till att ditt farliga avfall kommer till återvinning

Sånart Boxholm AB är ett av Sveriges ledande företag för återvinning av blybatteriskrot med tillstånd för transport och mellanlagring av 10 000 ton per år. För producentansvar är Sånart Boxholm AB anslutet till BlyBatteriRetur och Bil Sweden samt miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001.

KONTAKTA OSS

Batteriskrot

Truckskrot

Litiumbatterier

Emballage

Transporter

Övriga avfallstjänster

Återvinning av batterier, transporter samt köp och försäljning av emballage

Hjälp med övriga avfallstjänster?

Sånart kan hjälpa dig med hela avfallskedjan på kort eller lång tid, vi samarbetar med en rad olika partner för att kunna erbjuda dig en noga anpassad helhetslösning för ditt avfall, Vi är lite av experter på det som benämns som farligt avfall men även det som inte klassas som farligt utan kan direkt gå till återvinning som kanske papper och wellpapp. När vi erbjuder dig ett helhetskoncept utgår vi alltid från din totala affär där vi försöker se på möjliga intäkter som kan eliminera kostnader. Prata med våra expeter för mer informaion och offert på om dom avfallstjänster som Sånart erbjuder.

Sånart erbjuder dig återvinning av följande material:

  • Batterier, både litium bly och stationära batterier
  • Skrotning av truckar och andra maskiner
  • Försäljning av emballage, pall och pallkragar
  • Transporter med egna lastbilar
  • Övriga kundanpassade avfall och återvinningstjänster

Behöver du hjälp med lösningar för återvinning, transporttjänster samt pall och pallkragar?

Sedan 1989 har Sånart arbetat och erbjudit tjänster baserat på återvinning av batterier, transporttjänster samt försäljning av pall och pallkragar till och från industrin. Sånarts fokusområde inom återvinning är det avfall som klassas som farligt avfall. Vi har bred kunskap inom området samt även alla förekommande tillstånd som behövs när man ska hantera och transportera det avfall som klassas som farligt avfall. Sånart arbetar efter att se på ”Second Life” vilket betyder återbruk eller återvinning till 100%! Sånart återvinning lyder under flera tillsynsmyndigheter och är även cerifierade enligt ISO 9001 och 14001. Med vår breda kompetens av att hantera avfall samt transportera bort detta i över 30 år har vi blivit lite av experter på området avfall och återvinning. Hos oss får du kostnadsfri hjälp och vägledning för dina behov av att hantera och transportera avfall för återvinning.

Behöver du hjälp med återvinning av skrottruck eller andra maskiner?

Är du i behov av skrota en truck? Eller andra maskiner som står i vägen? Gemensamt för dessa är att dom klassas som farligt avfall. Dessa fraktioner av stål och andra komponenter kan dock gå till både materialåtervinning samt energiåtervinning. Vi erbjuder dig att ta ett totalansvar av att skrota dina truckar, vi hjälper dig hela vägen och erbjuder dig transporter och all nödvändig dokumenthantering som är lagstadgade. Vi kontrollerar hela återvinningskedjan från start till mål. Prata med våra återvinningsexperter för mera och utförligare information.

Återvinning av lithiumbatterier?

Återvinning av litiumbatterier är till skillnad mot blybatterier betydligt knepigare. En del av lithiumbatterier som finns på marknaden kan ha ett innehåll som har ett positivt värde, medans andra inte har det och då uppstår det kostnader att återvinna denna typ av batterier. Vi har en rad olika projekt och samarbeten som gör att vi kan erbjuda dig delar eller att ta ett helhetsgrepp beträffande återvinning av litiumbatterier. Generellt är litiumbatterier mycket brandfarliga vilket gör att dessa måste hanteras och transporteras på olika sätt för att återvinnas.

Vill du veta värdet på blybatterier eller sälja skrotade blybatterier?

Blybatterier eller som många kallar dom, bilbatterier, truckbatterier, startbatterier eller backupbatterier har ett positivt skrotvärde. Dessa batterier kan till fullo återvinnas och det mesta av innehållet i dessa batterier består av material som går att återvinna. Allt bly blir till 90% till nya bilbatterier eller truckbatterier, svavelsyra återvinns samt plaster återvinns för att bli till fjärrvärme.
Sånart köper och transporterar alla förekommande batterier som truckbatterier och bilbatterier till högsta dagspriser. Prata med våra expeter för att orientera dig om vad priset är. Alla batterier klassas som farligt avfall därför är transport, förvaring och återvinning noga kontrollerat av tillsynsmyndigheter. Sånart har lösningar som gör att det blir en väldigt smidig och enkel affär att hantera för dig.