Hur många Litiumbatterier till elbilar sattes på den svenska marknaden 2016?

Under 2016 sattes det 2400 ton elbilsbatterier på den svenska marknaden. För att jämföra tillväxten så ska också nämnas att det är hela volymen för 2014 och 2015, dvs en ökning av litiumbatterier för elbilar med 100% på ett år.
Ytterligare jämförelser för att få ett perspektiv, är att totala mängden batterier av bly, dvs alla blybatterier som sattes på den svenska marknaden under 2016 var ca. 33 000 ton