Vi gör pallar cirkulära -SÅNART palljigg uppmuntrar till återbruk

Upptäck ett unikt koncept för återbruk av träpallar på er återvinningsanläggning

SÅNART palljigg uppmuntrar till återbruk av träemballage, i första hand pallar byggda av trä på landets ÅVC:er. De pallar som kan återbrukas är i första hand EUR pall, engångspall och halvpall. Det i sin tur ger mindre brännbara fraktioner och skapar bättre ekonomi för er återvinningsanläggning. Ni får kostnadsfritt låna en palljigg av oss och placera den på ett lämpligt ställe. Konceptet är testat och utfallet av det är att det återbrukas pallar i större utsträckning än tidigare. Det är hållbart i flera steg och tydligheten till cirkulär ekonomi är svårt att påvisa på annat sätt. WIN WIN på allra högsta nivå.

Fördelar med att återvinna pall och träemballage:

 • Uppmuntrar till återbruk
 • Mindre brännbara fraktioner
 • Skapar intäkter istället för kostnader
 • Skänk intäkterna till välgörenhet eller öka er egna

Sånart palljigg för återbruk

Vill du veta mer om vårt koncept för pallåtervinning?

Ring SÅNART 0142-523 31 redan idag


Seminarium Second Life energilager

15 personer har samlats för att få mer information om Second Life genom att återbruka batterier för energilagring!

Sånart bjöd in till seminarium under onsdagen, 15 personer samlades för att få mer information angående Sånarts nya satsning inom Second Life och energilagring. Sånart är Sveriges tredje största aktör inom insamling och återvinning av blybatterier. Nu tar vi steget fullt ut att även ta ett bredare ansvar inom litiumbatterier och återvinning inte minst inom återbruk.

Återbruk av batterier till lagring av energi i energilager

Föredraget gavs av Fredrik Stigebrant, av Sånart knuten specialist inom att bygga energilager av återbrukade batterier. Seminariet startade med en genomgång av behovet av elektricitet idag och i framtiden för Sverige som helhet. Förståelsen för att skaffa sig möjligheten till att lagra energi framkom tydligt ju längre föreläsningen pågick. Möjligheten att bygga kostnadseffektiva lager bygger på tillgången av begagnade batterier där Sånart  har en betydande roll.

Framtiden för energilager kommer delvis ske tillsammans med våra befintliga kunder

Marcus Sånart, VD fliker in och menar att detta är vi kan göra tillsammans med våra kunder. Möjligheterna är oändliga och vi arbetar hårt med att visa omvärlden att detta är en utomordentligt bra lösning för att säkra energitillgång och tillverka egen el för senare användning. Marcus fyller i att invigningen av Sånarts eget energilager är planerat till April månad 2022. Därefter går det bra att besöka oss för ett studiebesök.

Mer information ring Sånart 0142-523 31


Återfinns världens största second life energilager i Boxholm 2022?

Sånart bygger för framtiden med eget energilager -Återfinns världens största energilager i Boxholm 2022?

I dagarna har ett samverkansavtal mellan PLS Energy Systems AB, ECRIS AB och beställaren Sånart AB trräffats. Avtalet gäller i et första skede att projektera och bygga Sveriges största energilager baserat på Litiumbatterier . Som lagringsmetod används en 40 fots container där lagringen består av second life batterier från Sånarts egna återvinning. Enerilagrets storlek är 900 kwh med en uteffekt på 60 kw.

Ett projekt i denna storleken återfinns inte på många platser i världen, om ens alls vilket sätter alla samverkansparter i framkant i cirkulärekonomin inom batterihantering och energilager. Ett viktigt steg i att nå målen i Agenda 2030 och att nå målet om att klimatneutrala 2050 är att bidra till att utöka den cirkulära ekonomin.

Inom detta står avfallshanteringen med kemikalier och komponenter som ofta inte annars anses cirkulära för en stor del vilket ger detta samarbete stor vikt i strävan efter klimatneutralitet och innovation.

Projektet startas i mars

Projektet planeras att startas under mars månad 2022 och beräknas att driftsättas under april månad 2022. Energilagret laddas av en solcellinstallation på 27 kwp. Energilagret beräknas kunna driva Sånart AB i 2 dygn helt oberoende av elnätet, vilket ger en extra säkerhet i verksamheten, men också mindre miljöpåverkan.

För mer information kontakta Sånart Boxholm AB 0142-523 31


Tillbaka till framtiden

Seminarium Second Life Litiumbatterier -Välkommen till framtiden

Second Life Litiumbatterier -Välkommen till framtiden

Inbjudan till seminarium
Onsdagen 23/2 Kl. 10:00-13:00

Fredrik Stigebrant

Fredrik Stigebrant
Elingenjör

Lyssna på Fredrik Stigebrant som är elingenjör inom segmentet Litiumbatterier och är Sånarts ansvariga inom vår tjänst Second Life. Fredrik kommer att berätta hur vi inom Sånart kommer att arbeta med konceptet innan batterierna fullt ut kommer att återvinnas.

Agenda:

–          Litiumbatterier generellt

–          Second Life Hur & varför?

–          Återvinning av Litiumbatterier

 

Välkommen till årets kanske viktigaste möte!

Plats: Anrika Mjölby Stadshotell, Järnvägsgatan 24, Mjölby
När: onsdagen 23/2 Kl. 10:00 till 13:00 Sånart bjuder på lunchen.
Sista anmälan: 16/2 anmälan sker till kontakt@sanart.se eller telefon 0142-523 31
Maxantal från varje företag: 2 personer (Corona-anpassat arrangemang)

Varför ska du delta? Du får kunskap om:

 • Hur kommer återvinningen av Litiumbatterier ske i framtiden?
 • Återbruk (Second Life) av uttjänta litiumbatterier, hur & varför?
 • Hur ska dessa användas?
 • Vilken affärsnytta kan jag dra av Second Life?
 • Transporter av olika typer av litiumbatterier?
 • Kostnader eller intäkter på Litiumbatterier?
 • Träffa annat branschfolk och andra representanter från Sånart


Upptäck Sånart truckskrotning -Nu över hela Sverige

Sånart truckskrotning och återvinning -Nu över hela Sverige

Vi har sedan 1989 transporterat truckar både nya, begagnade och skrottruckar! Nu utökar vi vår truck och maskinskrotning till att samla in över hela Sverige.

Vi har lösning för er truck och maskinskrot

Att skrota och transportera maskin och skrottruckar är vår specialitet, vi tar dessa med eller utan batteri. Prata med oss om helhetslösningen. Vi hämtar även ute hos dina kunder om behov finns.

Vi sköter all dokumentation utan kostnad!

I samband med att nyttja vår truck och maskinskrotning sköter vi all lagstadgad dokumentation utan kostnad! Det gäller även rapporten till Naturvårdsverket.

Prata med oss redan idag så kommer vi fram till en bra lösning för er!

Läs mer HÄR

Kontakta oss

Kontakt
0142-52331
kontakt@sanart.se


Att transportera ett skadat litiumbatteri

Vad är en riskbedömning av ett litiumbatteri?

Att transportera och återvinna ett skadat litiumbatteri

För ett industriellt litiumbatteri, dvs ett batteri som väger mer än 3 kg kräver en särskild hantering och tillstånd och transportprocess än tex. ett vanligt blybatteri. När ett industriellt litiumbatteri ska gå iväg för att destrueras sker en rad med olika saker innan man kan lasta och köra bort batteriet till en destruktionsanläggning. vad man först måste göra är att ta reda på om ett batteri är “Safe” eller “Unsafe” och detta är kritiska frågor för tillståndsprocessen angående transporten. För att göra en riskbedömning sker en rad olika bedömningar för att säkerställa så att batteriet inte utgör någon risk för vare sig chauffören eller andra medtrafikanter på vägen. En riskbedömning måste alltid utföras av dig som avsändare. Sånart AB bistår gärna som rådgivare i frågan i vilken kondition litiumbatteriet befinner sig och vilken riskklass litiumbatteriet ska vara i.

Varför göra en riskbedömning?

Svaret på den frågan är helt enkelt att det innebär stora risker med att hantera och transportera litiumbatterier! Litiumbatterier är mycket brandfarliga och går INTE som regel släcka med “Vanliga metoder” Det finns särskilda direktiv som reglerar detta för att inte batteriet ska utgöra någon fara för någon. Sånart erbjuder ett helhetsgrepp från att kunden har ett litiumbatteri till att det ska transporteras och destrueras på för att inte utgöra några faror eller risker för vare sig kunder, personal eller andra. Av ett litiumbatteri återvinner man vad man kan och utvecklingen av återvinningsprocesserna är under ständig utveckling! I Europa är det ca. 10 aktörer igång med olika lösningar för tillfället.


Litiumbatteri till återvinning

Hur många Litiumbatterier till elbilar sattes på den svenska marknaden 2016?

Under 2016 sattes det 2400 ton elbilsbatterier på den svenska marknaden. För att jämföra tillväxten så ska också nämnas att det är hela volymen för 2014 och 2015, dvs en ökning av litiumbatterier för elbilar med 100% på ett år.
Ytterligare jämförelser för att få ett perspektiv, är att totala mängden batterier av bly, dvs alla blybatterier som sattes på den svenska marknaden under 2016 var ca. 33 000 ton