Hanterar ni batterier?

Som näringsidkare har du vissa skyldigheter och regelverk att förhålla dig till vid hantering av blybatterier. Här reder vi ut vad som gäller om du hanterar dessa i din verksamhet. Blybatteriskrot har till skillnad från andra batterier ett positivt värde och behöver inte alls vara till besvär, tvärtom att samla in blybatterier är ofta en trevlig och viktig inkomstkälla. Prata med din representant angående aktuella priser.

Container med skrotbatterier

Vilka regler gäller när ni säljer eller behandlar batteriskrot?

När ni säljer eller behandlar batterier är ni enligt SFS 2011:927, 2008:834 skyldig att ta emot det förbrukade batteriet från din kund. Enligt samma förordning är ni också skyldiga att förvara de förbrukade batterierna på ett miljöanpassat sätt.

Det innebär i praktiken en särskild behållare som finns hos dig samt efter det låta en godkänd transportfirma skicka dom till särskilda anläggningar. Dessa anläggningar har miljötillstånd för att återvinna eller lagra batterier. Allt kring batterihantering regleras i SFS: 2011:927, 2008:834.

Sånart har lösningen för att hantera dina batterier

Av oss hyr ni ett särskilt anpassat förvaringskärl, kallas i folkmun även för batteribox. Dessa boxar används för att samla in skrotbatterier eller gamla bilbatterier som ska återvinnas. När kärlet är fullt beställer du hämtning och vi kommer för att byta ut batteriboxen.
Alla batterier som vi samlar in går till återvinning i Sverige. Alla dokument, på ingående vikt samt inhämtningsdatum sköter vi åt er.

Därmed har vi också löst dokumenteringen och du får godkända papper på var ni lämnat era skrotade blybatterier. Sånart är en godkänd insamlare med tillstånd som ADR, miljötillstånd, transporttillstånd och mellanlagringstillstånd. Läs mer under fliken ”om oss” Där finns våra tillstånd att ladda ner och skriva ut.

Frågor & svar batterihantering och försäljning av batterier

Om jag säljer batterier, vilka regler gäller?
Enligt lag är du skyldig att ta emot förbrukade skrotbatterier som uppkommer i din verksamhet. Du är även skyldig att hantera dessa enligt rådande miljöföreskrifter. Prata mer med din representant på Sånart så vägleder vi dig rätt så att inget missas.

 

Hur fungerar dokumenthanteringen?
All dokumenthantering är reglerat i lag, för enkelhetens skull ombesörjer vi alla erforderliga dokument som behövs. Mot självkostnadspris kan Sånart även göra den lagstadgade inrapporteringen till Naturvårdsverket som är tillsynsmyndighet för miljöfarligt avfall.

Kan jag själv transportera och sälja dessa batterier?
Nej, Blybatterier klassas som miljöfarligt avfall och du lyder under regelverket SFS: 2011:927, 2008:834 och kan i värsta fall bli anklagad för miljöbrott om du bryter mot dessa regler och föreskrifter.

 

Vad kostar det?
Blybatterier har ett positivt värde, det innebär att du får ersättning för varje kilo skrotbatterier som du lämnar till oss. Batteriboxen hyrs av oss på årsbasis, Vid varje ny förfrågan görs en individuell prislista som bygger på den uppkomna volymen och var ni finns belägna rent geografiskt. Begär en offert genom att maila eller ringa till oss.

Återvinner Sånart samtliga blybatterier?
Ja, Sånart tar emot truckbatterier av bly, startbatterier från bilar, samt andra backupbatterier som finns i reservkraftsanläggningar b.la. Vi hanterar batterier i alla olika storlekar. gemensamt är att det ska vara blybatterier, för att vägleda dig är dessa batterier märkta med ”pb” som är kemibeteckningen för bly. En tumregel är att batteriet väger från 1 kg per styck

Finns Sånart över hela Sverige?
Ja, Sånart samlar in blybatterier över hela Sverige. Vi ger vår unika service till verksamheter från Haparanda i Norr till Ystad i söder kan använda sig av våra tjänster.

Tar ni även emot alkaliska batterier och Lithiumbatterier?
Vad som gäller alkaliska batterier (Typ Ficklampsbatterier) Lämnas detta till El-Kretsen som finns på samtliga kommunala återvinningsanläggningar. För litiumbatterier gäller särskild hantering och återvinning läs mer under fliken om återvinning av litiumbatterier.

Skrotat truckbatteri