Hantering av batteriskrot

Som näringsidkare har du vissa skyldigheter och regelverk att förhålla dig till vid hantering av batteriskrot. Här reder vi ut vad som gäller om du hanterar dessa i din verksamhet. Blybatteriskrot (ex bilbatterier) har till skillnad från andra batterier ett positivt värde och behöver inte alls vara till besvär, tvärtom att samla in blybatterier är ofta en trevlig och viktig inkomstkälla. Prata med oss angående aktuella priser.

Kontakta oss
Batteri container från sånart

Sånart har lösningen för att hantera dina batterier

Av oss hyr ni ett särskilt anpassat förvaringskärl, kallas i folkmun även för batteribox. Dessa boxar används för att samla in batteriskrot eller gamla bilbatterier som ska återvinnas. När kärlet är fullt beställer du hämtning och vi kommer för att byta ut batteriboxen.

Alla batterier som vi samlar in går till återvinning i Sverige. Alla dokument, på ingående vikt samt inhämtningsdatum sköter vi åt er. Därmed har vi också löst dokumenteringen och du får godkända papper på var ni lämnat era skrotade blybatterier. Sånart är en godkänd insamlare med tillstånd som ADR, miljötillstånd, transporttillstånd och mellanlagringstillstånd. Läs mer under fliken ”om oss” Där finns våra tillstånd att ladda ner och skriva ut.

Få aktuellt pris ditt batteriskot

Kontakta oss för att få ett pris på ditt batteriskrot. Vi värderar det utifrån dagspris och erbjuder även transportlösningar.

Kontakta oss för pris

Frågor & svar batterihantering och försäljning av batterier

Klicka på frågorna för att hitta svaren:

All dokumenthantering är reglerat i lag, för enkelhetens skull ombesörjer vi alla erforderliga dokument som behövs. Mot självkostnadspris kan Sånart även göra den lagstadgade inrapporteringen till Naturvårdsverket som är tillsynsmyndighet för miljöfarligt avfall.

När ni säljer eller behandlar batterier är ni enligt SFS 2011:927, 2008:834 skyldig att ta emot det förbrukade batteriet från din kund. Enligt samma förordning är ni också skyldiga att förvara de förbrukade batterierna på ett miljöanpassat sätt.

Det innebär i praktiken en särskild behållare som finns hos dig samt efter det låta en godkänd transportfirma skicka dom till särskilda anläggningar. Dessa anläggningar har miljötillstånd för att återvinna eller lagra batterier. Allt kring batterihantering regleras i SFS: 2011:927, 2008:834.

Nej, Blybatterier klassas som miljöfarligt avfall och du lyder under regelverket SFS: 2011:927, 2008:834 och kan i värsta fall bli anklagad för miljöbrott om du bryter mot dessa regler och föreskrifter.

Blybatterier har ett positivt värde, det innebär att du får ersättning för varje kilo skrotbatterier som du lämnar till oss. Batteriboxen hyrs av oss på årsbasis, Vid varje ny förfrågan görs en individuell prislista som bygger på den uppkomna volymen och var ni finns belägna rent geografiskt. Begär en offert genom att maila eller ringa till oss.

Ja, Sånart tar emot truckbatterier av bly, startbatterier från bilar, samt andra backupbatterier som finns i reservkraftsanläggningar b.la. Vi hanterar batterier i alla olika storlekar. gemensamt är att det ska vara blybatterier, för att vägleda dig är dessa batterier märkta med ”pb” som är kemibeteckningen för bly. En tumregel är att batteriet väger från 1 kg per styck

Ja, Sånart samlar in blybatterier över hela Sverige. Vi ger vår unika service till verksamheter från Haparanda i Norr till Ystad i söder kan använda sig av våra tjänster.

Vad som gäller alkaliska batterier (Typ Ficklampsbatterier) Lämnas detta till El-Kretsen som finns på samtliga kommunala återvinningsanläggningar. För litiumbatterier gäller särskild hantering och återvinning läs mer under fliken om återvinning av litiumbatterier.