Återvinning av industriella Litiumbatterier

Vad klassas som industriella Litiumbatterier?

Industriella litiumbatterier har utformats enbart för industriell eller yrkesmässig användning i flera olika applikationer som tex. Elfordon, hybridbilar, lastbärare och truckar. När batteriet har en vikt på mer än 3kg klassas batteriet som ett industriellt lithiumbatteri. Batterierna kan också kallas för hybridbatteri, men är inget annat än just sammansättning att vara ett Litiumbatteri.

Kontakta oss
Litiumbatteri skrot

Vilka applikationer kan skrot av litiumbatterier uppstå?

Mest vanliga industriella batterier används inom truckar, städmaskiner, aggregat, reservbatterier, back-up (t.ex. kassaterminaler), elfordon (EV), hybridfordon (HEV) och plug-in-hybrid (PHEV) fordonsbatterier.

Vi kan konstatera att utvecklingen inom modern batteriutveckling är litiumbatterier. Enbart beroende på deras långa livslängd och tålighet i att klara många laddningscykler.

Återvinningsprocess för industriella batterier

I återvinningen av industriella lithiumbatterier används både mekaniska och kemiska processer, såväl som kombinationer av dom båda. Mekanisk återvinning innefattar krossning, siktning, magnetisk separation, värmebehandling, mekaniskkemisk samt urlakning. Den kemiska processen innefattar syra-, bio-, extraktion-, kemisk fällning och elektrokemisk process.

Återvinning symbol

Återvinning av andra Lithiumbatterier

Grundmetallen Litium är den lättaste av metaller, så lätt så det även flyter på vatten. Lithiummetallen har också den största elektrokemiska potentialen vilket gör det en av de mest reaktiva metaller som finns. Med dessa unika egenskaper ger litiummetallen potential till att uppnå en mycket hög energiavkastning vilket gör att metallen ger höga effekter av elektricitet och tål till skillnad från ett blybatteri många laddningscykler. Lithiumbatterier återfinns i bärbara datorer, mobiltelefoner och även hybridbilar och andra applikationer där man tagit särskild hänsyn till att tåla många laddningscykler.

Övrig information om återvinning av Lithiumbatterier

De typiska Lithium-ion cellerna använder kol för dess anod och litium kobolt koldioxid eller en förening som katoden litium-mangan. Elektrolyten är vanligtvis baserad på ett Lithium salt i ett organiskt lösningsmedel.

Litiumbatterier har nu tagit sin plats som det uppladdningsbara batteriet i valet för bärbar utrustning för konsumenter. Lithiumbatterier var dyra när de infördes, Nu börjar priserna att sjunka rejält på batteritypen och fler och fler applikationer börjar använda Lithiumbatterier i högre utsträckning än tidigare mycket beroende på att livscykeln på ett litiumbatteri är högre samt att de håller en relativt låg vikt ger i sin tur användningsområden i de flesta handverktyg som kommer ut på marknaden.

Litiumbatteri till återvinning
Skrot truck är farligt avfall

Återvinning av truckar

När truckarna levereras till Sånart genomgår dem en demontering där truckbatteriet och återvinns. Sedan går vi genom och plockar bort de andra delarna som sedan sorteras. Ni kan läsa mer om truckkrot här. Vi erbjuder även transportlösningar där vi hämtar truckar som ska skrotas.

Frågor & svar

Lituimbatterier är MYCKET brandfarliga, särskilt farliga om de dessutom är skadade i någon form. Krockade eller skadade truckar är ett exempel på det.

Det är väldigt viktigt att omhänderta och återvinna truckbatterier och andra litiumbatterier med stor varsamhet. Därför finns det ett utarbetat system med en särskild riskbedömning med full spårbarhet.  Det innefattar hela vägen ifrån att du lämnar batteriet till och med destruktionen är färdigställd.

Vårt unika system gör att du enkelt kan spåra batteriets väg till destruktionen. Under transporten används särskilda säkerhetsboxar med olika kemikalier för att motverka skador och även brand orsakat av litiumbatteriet.

Återvinning av Lithiumbatterier kan olika metoder. Idag har flera olika tekniska framsteg gjort det ger möjligt att återvinna vissa typer av batterier, det är främst lithiumbatterier från portabel utrustning såsom mobiltelefoner, bärbara datorer och annan konsumentelektronik. För industriella litiumbatterier finns det vägar för återanvändning innan det till slut är så dåligt att det måste destrueras och återvinnas. Sånart samarbetar med flera olika aktörer som återvinner dessa batterier. Sånart följer noggrant batteriets återvinningsprocess ända från början till slut.

Om du behöver information och sorteringsanvisning för  lithiumbatterier och NiMH batterier. Skicka oss ett mail!

Då får du lära dig hur man sorterar dessa för att låta återvinna delar av litiumbatterierna. Behöver du råd eller har funderingar kring detta är du välkommen att kontakta någon av våra experter på området.

Du hittar kontaktuppgifter till en expert på återvinning inom litumbatterier under fliken kontakt.