Skrota din truck och återvinn både batterierna och metallen.

Har du en truck som behöver skrotas? Sånart är din pålitliga partner för insamling och återvinning av truckskrot, oavsett om det har ett batteri eller inte! Vi tar ett totalansvar från demontering till materialåtervinning och erbjuder en hållbar lösning genom vårt koncept.

Kontakta oss

Vad vi tar hand om

Vi skrotar din truck, ledstaplare, motviktstruckar, smalgångstruckar och alla andra typer av truckar på marknaden. Vår truckskrotning omfattar också ansvarsfull hantering av miljöfarligt avfall, inklusive spillolja, oljefilter, blybatterier, litiumbatterier och andra komponenter med farliga ämnen.

Hela processen

Efter noggrann sortering skickar vi järn och andra komponenter till pålitliga smältverk och återvinningsanläggningar. Vi följer lagstadgad dokumenthantering vid skrotning av truckar och tar hand om alla nödvändiga tillstånd och dokument, vilket gör det smidigt för dig att bli av med ditt truckskrot.

Var hämtar vi

Vår truckskrotning är rikstäckande! Vi hämtar ofta skrottruckar runt om i Östergötland, men även i Örebro, Jönköping och många andra orter över hela Sverige. Har du frågor? Kontakta oss via telefon eller e-post.

Återvinning av batterier

Vi har alla nödvändiga miljöcertifikat och tillstånd för återvinning och transporter, inklusive hantering av 48v batterier. Sälj ditt skrot och tjäna pengar samtidigt som du värnar om miljön. Vi köper alla typer av metallskrot, inklusive bilbatterier, truckbatterier, lastbilsbatterier, båtbatterier och fritidsbatterier.

Viktiga noteringar!

Bilbatterier och truckbatterier klassificeras som farligt avfall, vilket kräver särskild hantering. Vi tar ansvar för korrekt transport enligt gällande regelverk. Genom att sälja bilbatterier som skrot bidrar du inte bara ekonomiskt utan minskar också miljöpåverkan genom återvinning.

Vår återvinning av batterier

Blybatterier återvinns noggrant, där cirka 85% är bly och resterande 15% är batterisyra. Vi ser till att både bly och batterisyra återanvänds för att producera nya råvaror och tar hand om resten på ett säkert sätt.

Så återvinns bilbatterier

Blybatteriers avfall har över 90% återvinningsgrad. Efter krossning och separation återanvänds blyet i nya bilbatterier, medan batterisyran behandlas för att producera material som används i olika industrisektorer.

Välj Sånart för ansvarsfull och hållbar skrotning av truckar och återvinning av batterier. Kontakta oss idag för en enklare och mer hållbar hantering av ditt skrot!

Kontakta oss