Seminarium Second Life energilager

15 personer har samlats för att få mer information om Second Life genom att återbruka batterier för energilagring!

Sånart bjöd in till seminarium under onsdagen, 15 personer samlades för att få mer information angående Sånarts nya satsning inom Second Life och energilagring. Sånart är Sveriges tredje största aktör inom insamling och återvinning av blybatterier. Nu tar vi steget fullt ut att även ta ett bredare ansvar inom litiumbatterier och återvinning inte minst inom återbruk.

Återbruk av batterier till lagring av energi i energilager

Föredraget gavs av Fredrik Stigebrant, av Sånart knuten specialist inom att bygga energilager av återbrukade batterier. Seminariet startade med en genomgång av behovet av elektricitet idag och i framtiden för Sverige som helhet. Förståelsen för att skaffa sig möjligheten till att lagra energi framkom tydligt ju längre föreläsningen pågick. Möjligheten att bygga kostnadseffektiva lager bygger på tillgången av begagnade batterier där Sånart  har en betydande roll.

Framtiden för energilager kommer delvis ske tillsammans med våra befintliga kunder

Marcus Sånart, VD fliker in och menar att detta är vi kan göra tillsammans med våra kunder. Möjligheterna är oändliga och vi arbetar hårt med att visa omvärlden att detta är en utomordentligt bra lösning för att säkra energitillgång och tillverka egen el för senare användning. Marcus fyller i att invigningen av Sånarts eget energilager är planerat till April månad 2022. Därefter går det bra att besöka oss för ett studiebesök.

Mer information ring Sånart 0142-523 31