Övriga avfallstjänster

SÅNART har bred erfarenhet av skräddarsydda avfallslösningar. Även delar där en förbehandling krävs innan ditt avfall blir slutgiltigt återvunnit. Med oss som partner får du rådgivning och problemlösning på samma gång och även förslag på olika praktiska lösningar för att göra själva hanteringen smidigare. När det gäller avfallslösningar jobbar vi alltid målmedvetet med att inte se ditt avfall som ett problem, utan vi sätter det i ett större sammanhang där vi kalkylerar intäkter och utgifter och presenterar en totallösning utifrån ett återvinnings och inte minst ett ”Second Life” perspektiv. Vi ägnar mycket tid och kraft åt dom ekonomiska aspekterna totalt sett med intäktsmöjligheter.

Elektronikavfall

Ett exempel på skräddarsydd Avfallslösning:

Idag tar vi emot osorterat avfall i mindre fraktioner i burar, där vi sorterar avfallet i rätt fraktioner utifrån återvinningsgrad. Vi arbetar målmedvetet ur ett ”Second Life” perspektiv och utifrån denna sortering lyfter vi den avfallsfraktionen ett eller flera steg i avfallstrappan och kan presentera ett utfall både ekonomiskt och besparingen på miljön till vår kund. Ett bra exempel på helhet och skräddarsytt och tanke på den cirkulära ekonomin.

Prata med våra experter för kostnadsfri konsultation och beräkning på vad SÅNART avfallslösningar kan avlasta och inte minst kan ge er tillbaka till den egna verksamheten.
>> Prata med en expert

Skräddarsydda avfallslösningar med fokus på intäktsmöjligheter -En del av den cirkulära ekonomin

Vi strävar alltid efter att se intäkter på varje avfall och väva in den cirkulära ekonomin, Det går inte alltid, men med den målsättningen hos SÅNART gör att vi aldrig släpper taget, utan ser hela tiden på nya möjligheter i takt med utveckling och teknik går framåt i återvinningsbranschen. Vi håller oss väl uppdaterade och deltar aktivt i debatterna kring miljö, återvinning och den cirkulära ekonomin.

Övrigt avfall

Frågor och svar

Klicka på frågorna för att hitta svaren:

Ja, vi erbjuder våra avfallstjänster över hela Sverige. Även om de flesta av kunderna idag finns från Stockholm ner till Malmö i söder finns ett utarbetat rikserbjudande.

I grunden finns vårt åkeri med egna bilar och vi innehar alla erforderliga tillstånd för att transportera. Hantera och lagra avfall. Eftersom de flesta av våra kundförfrågningar är unika så anpassas kärl och lastbärare utifrån det unika kundbehovet genomförs en noga analys av de specifika kärls som behövs innan projekt startas.

Varje avfallsuppdrag är unikt och priset baseras på behov, avstånd och om det går att avyttra avfall som värdematerial. Med hjälp av våra experter får du en total överblick med möjliga kostnader och intäkter på ditt avfall.

Vi hanterar allt avfall, förutom avfall som kräver extraordinär hantering om tex. Kärnavfall. Eller avfall som redan är upparbetade via andra producentorganisationer. Fråga oss gärna!

SÅNART har sedan 1989 när vi började väl upparbetade kanaler för avsättning av allt avfall som vi kommer i kontakt med. Vi är noga med urval och vi följer noga varje del i processerna. Vi har alltid undersökningsplikt innan vi ingår avtal med nya samarbetspartner. Via vår certifiering görs en årlig revision samt även periodiska besiktningar via våra tillsynsmyndigheter som länsstyrelsen och kommunen. Allt är reglerat under miljöbalken.