Vi tar hand om ditt elektronikskrot

Alla elprodukter vi använder blir så småningom elavfall. Om inte elavfallet tas om hand på rätt sätt kan det skada miljön och människors hälsa. Dessutom kan värdefulla metaller gå förlorade ur kretsloppet.

Elektronik innehåller värdefulla och sällsynta jordartsmetaller som nu är en bristvara.

För att utvinna denna råvara görs stora ingrepp i naturen vilket är dyrbart. Det skapar även utsläpp av giftiga ämnen i vattendrag och naturen.

Kontakta oss

Återvinning av elektronikskrot

För olika produktkategorier finns olika återvinningsmål, vilka sträcker sig från 75 procent till 85 procent. Vi kan med andra ord bli bättre med återvinningsmålet vilket är av allas intresse.

Den som producerar eller säljer el-utrustning ansvara för att den utformas på ett sätt att materialanvändning och återvinning kan ske.

Vi på Sånart och våra specialiserade samarbetspartners ser till att återvinna dessa metaller och materialen ur elektronikskrotet. På så sätt kan vi återföra metallerna och materialen till ny råvara och nya elektronikkomponenter.

Behöver du hjälp? Fråga en av våra experter!

Övrigt avfall

Vi erbjuder helhetslösningar för återvinning:

– Alla typer av kretskort och övriga elektronik komponenter.
– Komplett utrustning som datorer, mobiltelefoner, läsplattor, tv-mottagare, delar av utrustning som adapters med eller utan kabel.
– Alla typer av elkabel med eller utan kontakter
– Elverktyg
– Kompletta UPS-enheter med eller utan batterier

Få aktuellt pris

Vanliga frågor och svar

Allt avfall som har sladd eller drivs med batteri räknas som elektronikavfall.

Inomhus och i en torr miljö.