Transportlösningar

Sånart har bred erfarenhet av transporter och har bedrivit åkeriverksamhet sedan 1989. Vi har kört både i Sverige och utomlands samt även bedrivit linjetrafik i Finland. Sedan 2005 har Sånart uteslutet fokuserat på transport av farligt avfall, träemballage och transporter av truckar samt övrigt avfall som kommer upp i vår produktion. Vi transporterar truckskrot och nya truckar på uppdrag av både interna och externa kunder samt allt vårt interna farliga avfall som uppkommer i våra kunders verksamheter. För att transportera farligt avfall och andra kommersiella transporter måste både trafiktillstånd, transport av farligt avfall samt lagring av detsamma vara godkända av våra tillsynsmyndigheter. Sånart innehar alla tillstånd för att bedriva den typ av transporter som vi idag erbjuder. Är du i behov av att skriva ut våra tillstånd för din interna miljö och dokumenthantering hittar du alla dokument under fliken tillstånd, väl där finns det filer i pdf format att ladda ner och för utskrift.

Fordonsflottan

Vi har lastbilar, samtliga med krok i vårt stall och vår målsättning är att fortsätta att utveckla våra transporter och kundanpassade lösningar, både inom avfall, träemballage och andra förekommande transporttjänster. Gemensamt som även är ett transportföretag är att vi sällan är främmande för att se nya möjligheter baserat på den utrustning och fordonsflotta som vi idag förfogar över inom företaget. Tveka inte att kontakta oss för frågor eller funderingar på om vi ska lösa några transporter åt er. Vi har också ett brett upparbetat närverk av samarbetspartner att tillgå om det skulle uppstå behov som inte vi skulle kunna lösa själva.