SÅNART  HISTORIA

-Grunden till bolaget är starkt förknippat med entreprenörskap

Grundaren Bengt Sånart född 1950 var en sann entreprenör och redan som 13 åring började han med distribution av morgontidningar innan skolan började. På eftermiddagarna hjälpte han traktens ”drickakörare” att leverera läsk och öl till butiker och restauranger. Cykeln som han använde finns kvar än idag i företaget, som en ledstjärna för hur saker och ting utvecklas med åren. (Se bild nedan, Cykeln kallade Bengt för (TURE TURBO)

Som 16 åring blev han nyfiken på världen och mönstrade på som sjöman. Hemkommen från sjön tog han värvning som körsnär i sin pappas företag i Tranås.

Bud cykel

1971 köpte Bengt ett åkeri som hade transporter till Finland och Norge, efter nio år på dessa linjer fick Bengt upp ögonen som billots i Tyskland och flyttade dit. Billotsverksamheten ägde sedan rum i Europa, Asien och Mellanöstern. Under dessa år var många av länderna i krig, därför var det många hjälpsändningar, men också Ericssons teleutrustning till Saudiarabien. Bengts entreprenörsanda gjorde att dom transporterna som låg hos Sånart flöt på bra under dessa extremt svåra omständigheter. (men det är en särskild historia)

1984 var Bengt på svensk mark igen och billotsverksamheten pågick i Sverige och Finland. Under dessa år lades grunden till en av kärnverksamheterna i dagens SÅNART, nämligen insamling av pall och renovering av dessa.

1989 startades Sånart Boxholm AB med i huvudsak transporter åt BT Svenska AB (Nuvarande Toyota) Under tiden som transportör av truckar kom Bengt i kontakt med andra problem, nämligen att företag hade svårt att bli av med uttjänta blybatterier. Entreprenör som han var undersöktes möjligheten att ta hand om kasserade blybatterier och återvinna dessa.

2012 Bengt avlider hösten 2012 efter en tids sjukdom, men företaget drivs vidare av Bengts fru Carina Sånart. Nu finns tillstånd till att transportera och mellanlagra
10 000 ton blybatterier och litiumbatterier inom företaget och insamling av batterier och farligt avfall sker nu över hela Sverige i det egna åkeriets transporttjänster.

2018 Företaget byter ägare och idag drivs SÅNART vidare i andra generationen där ägarna är Marcus Hubert och Hanna Sånart. Vidare arbetar Malin Sånart som anställd och innehar rollen som produktionschef.

Kuriosa: SÅNART är ett taget namn av Bengts pappa som på 1940 talet råkade gå förbi järnvägsstationen i Tranås och såg sitt nya namn spegelvänt i fönstren. Vänd på SÅNART så får du svaret bakom namnet.