Insamling och skrotning av hela truckar

Har du en truck som du behöver skrota? Sånart Boxholm AB erbjuder dig att ta hand om dina truckar med eller utan batteri! Vi tar ett totalansvar hela vägen fram till demontering och vi hämtar din truck och transporterar den vidare för materialåtervinning. Sånart Truckskrotning ingår i vårt totala koncept om Second Life, dvs vi ger materialet ett nytt liv efter återvinningen. Truckskrotning innebär också att ta hand om allt miljöfarligt avfall, till farligt avfall räknas spillolja, oljefilter, blybatteri eller litiumbatteri samt vätskor, komponenter med kvicksilver, däck och andra förorenade fraktioner som ingår i en truck. När sorteringen är klar så skickas allt järn och andra komponenter till smältverk och återvinningsanläggningar som vi samarbetar med.

Skrot truck är farligt avfall

Vilka truckar skrotar vi?

Vi skrotar ledstaplare, motviktstruckar och smalgångstruckar och alla andra förekommande truckar som finns på marknaden. Nedan listas alla förekommande truckar som vi skrotar och återvinner.

 • Ledstaplare
 • Motviktstruck
 • Handtryck
 • El- truck
 • Palltruck
 • Plocktruck
 • Containertruck
 • Sidlastare
 • Grensletruck
 • Teleskoplastare
 • Smalgångstruck
 • Skjutstativstruck
 • Fyrvägstruck
 • Höglyftande plocktruck
 • Terminaldragtruck
 • Drag och flaktruck
 • Teleskoplastare
 • Med flera..
Skrot truckar

Lagstadgad dokumenthantering vid skrotning av truckar

Vi hjälper dig hela vägen! Sånart innehar har alla nödvändiga tillstånd för ändamålet! Vi gör det dessutom smidigt för dig, vi upprättar alla nödvändiga dokument som enligt lag måste fram som påvisar att du lämnar skrottruckarna till en godkänd återvinnare på allt som ska skrotas och återvinnas. Efter det upprättar vi även transportdokumenten samt destruktionsintyget. Det enda som du behöver fokusera på är lastningen innan vi kommer på plats

Var hämtar vi skrottruckar?
Vår truckskrotning är rikstäckande! Vi hämtar skrottruckar i Stockholm, Västerås, Göteborg, Malmö och på många andra orter över hela Sverige. Har du frågor? Tveka inte att slå oss en signal eller skicka oss ett mail.

Frågor & Svar truckskrotning
Hur fungerar truckskrotning?

Truckskrotning eller truckdemontering fungerar ungefär likvärdigt som fordonskrot, med en del skillnader, en truck är ofta väldigt tung och kräver erforderliga verktyg för att kunna återvinnas och omhändertas på bästa sätt för både materialåtervinning och miljö.

Kan jag själv köra/transportera trucken till skroten?
Nej, en truck som ska skrotas klassas som farligt avfall och till detta krävs tillstånd för att transportera och återvinna.

Var hämtar Sånart truckskrot?
Sånart hämtar skrottruckar över hela Sverige och ser till att dessa materialåtervinns efter de särskilda krav och regelverk som finns utställda för att skrota truckar. Vi har erforderliga fordon för lastning efter dom behov och volymer som finns hos dig.

Vem sköter de nödvändiga dokumenten och rapporteringen?
När vi är överens om skrotet så tar vi på oss att genomföra och ta fram alla nödvändiga dokument samt rapportera in till myndigheterna i dom fall det krävs. Du får också dokument för ert interna miljöarbete som styrker att du har skickat truckskrot till en godkänd och certifierad mottagare.

Vad behöver jag som avlämnare av truckskrot tänka på?
Sånart behöver ha tillgång till foto och vikter på de truckar som ska skrotas innan vi bokar en transport. Enklast tas dessa med din vanliga smartphone som sedan mailas till din representant hos oss.

Kontakta oss redan nu för offert eller om du har fler frågor
Sånart har sedan 1989 arbetat med återvinning och transporter av farligt avfall, vår anläggning finns i Boxholm som ligger i södra Östergötland.