Inrapportering av farligt avfall

Alla verksamheter i Sverige som producerar, transporterar eller tar emot farligt avfall berörs av den nya rapporteringen. Kraven gäller samtliga verksamhetsutövare som genererar farligt avfall att rapportera in i det nya digitala systemet. Det som ska rapporteras är avfallskod (tidigare ewc-kod), CFAR-nummer, volym, avfallsproducent, transportör, mottagare, och datum.

Vad innebär detta för mig som kund?
Vi på Sånart Boxholm AB erbjuder dig och ditt företag vår tjänst att ombesörja inrapportering av det farliga avfall som vi hämtar hos er. Denna rapportering kommer att göras efter varje hämtning och inom 2 dagar.
Om erbjudandet är aktuellt för er skriver vi en fullmakt oss emellan för inrapporteringen.

Naturvårdsverket logotype