Upptäck Sånart truckskrotning -Nu över hela Sverige

Sånart truckskrotning och återvinning -Nu över hela Sverige

Vi har sedan 1989 transporterat truckar både nya, begagnade och skrottruckar! Nu utökar vi vår truck och maskinskrotning till att samla in över hela Sverige.

Vi har lösning för er truck och maskinskrot

Att skrota och transportera maskin och skrottruckar är vår specialitet, vi tar dessa med eller utan batteri. Prata med oss om helhetslösningen. Vi hämtar även ute hos dina kunder om behov finns.

Vi sköter all dokumentation utan kostnad!

I samband med att nyttja vår truck och maskinskrotning sköter vi all lagstadgad dokumentation utan kostnad! Det gäller även rapporten till Naturvårdsverket.

Prata med oss redan idag så kommer vi fram till en bra lösning för er!

Läs mer HÄR

Kontakta oss

Kontakt
0142-52331
kontakt@sanart.se


Att transportera ett skadat litiumbatteri

Vad är en riskbedömning av ett litiumbatteri?

Att transportera och återvinna ett skadat litiumbatteri

För ett industriellt litiumbatteri, dvs ett batteri som väger mer än 3 kg kräver en särskild hantering och tillstånd och transportprocess än tex. ett vanligt blybatteri. När ett industriellt litiumbatteri ska gå iväg för att destrueras sker en rad med olika saker innan man kan lasta och köra bort batteriet till en destruktionsanläggning. vad man först måste göra är att ta reda på om ett batteri är “Safe” eller “Unsafe” och detta är kritiska frågor för tillståndsprocessen angående transporten. För att göra en riskbedömning sker en rad olika bedömningar för att säkerställa så att batteriet inte utgör någon risk för vare sig chauffören eller andra medtrafikanter på vägen. En riskbedömning måste alltid utföras av dig som avsändare. Sånart AB bistår gärna som rådgivare i frågan i vilken kondition litiumbatteriet befinner sig och vilken riskklass litiumbatteriet ska vara i.

Varför göra en riskbedömning?

Svaret på den frågan är helt enkelt att det innebär stora risker med att hantera och transportera litiumbatterier! Litiumbatterier är mycket brandfarliga och går INTE som regel släcka med “Vanliga metoder” Det finns särskilda direktiv som reglerar detta för att inte batteriet ska utgöra någon fara för någon. Sånart erbjuder ett helhetsgrepp från att kunden har ett litiumbatteri till att det ska transporteras och destrueras på för att inte utgöra några faror eller risker för vare sig kunder, personal eller andra. Av ett litiumbatteri återvinner man vad man kan och utvecklingen av återvinningsprocesserna är under ständig utveckling! I Europa är det ca. 10 aktörer igång med olika lösningar för tillfället.