Tillbaka till framtiden

Seminarium Second Life Litiumbatterier -Välkommen till framtiden

Second Life Litiumbatterier -Välkommen till framtiden

Inbjudan till seminarium
Onsdagen 23/2 Kl. 10:00-13:00

Fredrik Stigebrant

Fredrik Stigebrant
Elingenjör

Lyssna på Fredrik Stigebrant som är elingenjör inom segmentet Litiumbatterier och är Sånarts ansvariga inom vår tjänst Second Life. Fredrik kommer att berätta hur vi inom Sånart kommer att arbeta med konceptet innan batterierna fullt ut kommer att återvinnas.

Agenda:

–          Litiumbatterier generellt

–          Second Life Hur & varför?

–          Återvinning av Litiumbatterier

 

Välkommen till årets kanske viktigaste möte!

Plats: Anrika Mjölby Stadshotell, Järnvägsgatan 24, Mjölby
När: onsdagen 23/2 Kl. 10:00 till 13:00 Sånart bjuder på lunchen.
Sista anmälan: 16/2 anmälan sker till kontakt@sanart.se eller telefon 0142-523 31
Maxantal från varje företag: 2 personer (Corona-anpassat arrangemang)

Varför ska du delta? Du får kunskap om:

  • Hur kommer återvinningen av Litiumbatterier ske i framtiden?
  • Återbruk (Second Life) av uttjänta litiumbatterier, hur & varför?
  • Hur ska dessa användas?
  • Vilken affärsnytta kan jag dra av Second Life?
  • Transporter av olika typer av litiumbatterier?
  • Kostnader eller intäkter på Litiumbatterier?
  • Träffa annat branschfolk och andra representanter från Sånart


Att transportera ett skadat litiumbatteri

Vad är en riskbedömning av ett litiumbatteri?

Att transportera och återvinna ett skadat litiumbatteri

För ett industriellt litiumbatteri, dvs ett batteri som väger mer än 3 kg kräver en särskild hantering och tillstånd och transportprocess än tex. ett vanligt blybatteri. När ett industriellt litiumbatteri ska gå iväg för att destrueras sker en rad med olika saker innan man kan lasta och köra bort batteriet till en destruktionsanläggning. vad man först måste göra är att ta reda på om ett batteri är “Safe” eller “Unsafe” och detta är kritiska frågor för tillståndsprocessen angående transporten. För att göra en riskbedömning sker en rad olika bedömningar för att säkerställa så att batteriet inte utgör någon risk för vare sig chauffören eller andra medtrafikanter på vägen. En riskbedömning måste alltid utföras av dig som avsändare. Sånart AB bistår gärna som rådgivare i frågan i vilken kondition litiumbatteriet befinner sig och vilken riskklass litiumbatteriet ska vara i.

Varför göra en riskbedömning?

Svaret på den frågan är helt enkelt att det innebär stora risker med att hantera och transportera litiumbatterier! Litiumbatterier är mycket brandfarliga och går INTE som regel släcka med “Vanliga metoder” Det finns särskilda direktiv som reglerar detta för att inte batteriet ska utgöra någon fara för någon. Sånart erbjuder ett helhetsgrepp från att kunden har ett litiumbatteri till att det ska transporteras och destrueras på för att inte utgöra några faror eller risker för vare sig kunder, personal eller andra. Av ett litiumbatteri återvinner man vad man kan och utvecklingen av återvinningsprocesserna är under ständig utveckling! I Europa är det ca. 10 aktörer igång med olika lösningar för tillfället.


Litiumbatteri till återvinning

Hur många Litiumbatterier till elbilar sattes på den svenska marknaden 2016?

Under 2016 sattes det 2400 ton elbilsbatterier på den svenska marknaden. För att jämföra tillväxten så ska också nämnas att det är hela volymen för 2014 och 2015, dvs en ökning av litiumbatterier för elbilar med 100% på ett år.
Ytterligare jämförelser för att få ett perspektiv, är att totala mängden batterier av bly, dvs alla blybatterier som sattes på den svenska marknaden under 2016 var ca. 33 000 ton