Batteri container från sånart

Hur mycket får man betalt för ett bilbatteri eller ett truckbatteri?

Beloppet av vad man får betalt för ett bilbatteri eller truckbatteri består av flera faktorer. Främst är det priset på själva metallen bly som avgör vilken ersättning du kan få för ditt begagnade bilbatteri eller truckbatteri.
En annan viktig faktor är var batteriet rent geografiskt finns, dvs vilka kostnader för att transportera batteriet till återvinning eller nedsmältning spelar en roll för hur mycket betalt du får. Kontakta gärna någon av våra experter på batteripriser så får du ett så korrekt pris som möjligt.

Hur mycket man får betalt för ett begagnat bilbatteri beror på priset på metallen bly och den sätts av LME som står för London Metal Exchange det är dagspriser som presenteras men sen består också ett batteri av lite mer än bara bly, det är plast, syra och slutligen restprodukter. En fingervisning kan vara att priset du får pendlar på allt mellan 3,5 kronor upp till så högt som 7 kronor per kilo som varit vid något tillfälle där metallbörsen varit riktigt stark. Antalet kilo vid varje tillfälle som man hämtar är också en avgörande faktor för hur mycket betalt du får.

Du bör också tänka på att sälja bilbatterier eller truckbatterier består mera än bara om priset, den du säljer till måste också ha tillstånd för att transportera batteriet som du har sålt, för det är du som kund som bär ansvaret att batteriet transporteras enligt gällande regelverk. Batterier klassas som farligt avfall och kräver särskilt omhändertagande och transportsätt. Att transportera batterier som företag kan innebära miljöbrott och regleras i miljöbalken.

Att sälja sina bilbatterier eller truckbatterier som skrot kan vara en nog så viktig inkomstkälla, det hjälper också till mindre miljöförstöringar som återvinning medför.

Ring oss på Sånart i Boxholm AB för bästa pris 0142-523 31