Vi gör pallar cirkulära -SÅNART palljigg uppmuntrar till återbruk

Upptäck ett unikt koncept för återbruk av träpallar på er återvinningsanläggning

SÅNART palljigg uppmuntrar till återbruk av träemballage, i första hand pallar byggda av trä på landets ÅVC:er. De pallar som kan återbrukas är i första hand EUR pall, engångspall och halvpall. Det i sin tur ger mindre brännbara fraktioner och skapar bättre ekonomi för er återvinningsanläggning. Ni får kostnadsfritt låna en palljigg av oss och placera den på ett lämpligt ställe. Konceptet är testat och utfallet av det är att det återbrukas pallar i större utsträckning än tidigare. Det är hållbart i flera steg och tydligheten till cirkulär ekonomi är svårt att påvisa på annat sätt. WIN WIN på allra högsta nivå.

Fördelar med att återvinna pall och träemballage:

  • Uppmuntrar till återbruk
  • Mindre brännbara fraktioner
  • Skapar intäkter istället för kostnader
  • Skänk intäkterna till välgörenhet eller öka er egna

Sånart palljigg för återbruk

Vill du veta mer om vårt koncept för pallåtervinning?

Ring SÅNART 0142-523 31 redan idag