Seminarium Second Life energilager

15 personer har samlats för att få mer information om Second Life genom att återbruka batterier för energilagring!

Sånart bjöd in till seminarium under onsdagen, 15 personer samlades för att få mer information angående Sånarts nya satsning inom Second Life och energilagring. Sånart är Sveriges tredje största aktör inom insamling och återvinning av blybatterier. Nu tar vi steget fullt ut att även ta ett bredare ansvar inom litiumbatterier och återvinning inte minst inom återbruk.

Återbruk av batterier till lagring av energi i energilager

Föredraget gavs av Fredrik Stigebrant, av Sånart knuten specialist inom att bygga energilager av återbrukade batterier. Seminariet startade med en genomgång av behovet av elektricitet idag och i framtiden för Sverige som helhet. Förståelsen för att skaffa sig möjligheten till att lagra energi framkom tydligt ju längre föreläsningen pågick. Möjligheten att bygga kostnadseffektiva lager bygger på tillgången av begagnade batterier där Sånart  har en betydande roll.

Framtiden för energilager kommer delvis ske tillsammans med våra befintliga kunder

Marcus Sånart, VD fliker in och menar att detta är vi kan göra tillsammans med våra kunder. Möjligheterna är oändliga och vi arbetar hårt med att visa omvärlden att detta är en utomordentligt bra lösning för att säkra energitillgång och tillverka egen el för senare användning. Marcus fyller i att invigningen av Sånarts eget energilager är planerat till April månad 2022. Därefter går det bra att besöka oss för ett studiebesök.

Mer information ring Sånart 0142-523 31


Återfinns världens största second life energilager i Boxholm 2022?

Sånart bygger för framtiden med eget energilager -Återfinns världens största energilager i Boxholm 2022?

I dagarna har ett samverkansavtal mellan PLS Energy Systems AB, ECRIS AB och beställaren Sånart AB trräffats. Avtalet gäller i et första skede att projektera och bygga Sveriges största energilager baserat på Litiumbatterier . Som lagringsmetod används en 40 fots container där lagringen består av second life batterier från Sånarts egna återvinning. Enerilagrets storlek är 900 kwh med en uteffekt på 60 kw.

Ett projekt i denna storleken återfinns inte på många platser i världen, om ens alls vilket sätter alla samverkansparter i framkant i cirkulärekonomin inom batterihantering och energilager. Ett viktigt steg i att nå målen i Agenda 2030 och att nå målet om att klimatneutrala 2050 är att bidra till att utöka den cirkulära ekonomin.

Inom detta står avfallshanteringen med kemikalier och komponenter som ofta inte annars anses cirkulära för en stor del vilket ger detta samarbete stor vikt i strävan efter klimatneutralitet och innovation.

Projektet startas i mars

Projektet planeras att startas under mars månad 2022 och beräknas att driftsättas under april månad 2022. Energilagret laddas av en solcellinstallation på 27 kwp. Energilagret beräknas kunna driva Sånart AB i 2 dygn helt oberoende av elnätet, vilket ger en extra säkerhet i verksamheten, men också mindre miljöpåverkan.

För mer information kontakta Sånart Boxholm AB 0142-523 31


Tillbaka till framtiden

Seminarium Second Life Litiumbatterier -Välkommen till framtiden

Second Life Litiumbatterier -Välkommen till framtiden

Inbjudan till seminarium
Onsdagen 23/2 Kl. 10:00-13:00

Fredrik Stigebrant

Fredrik Stigebrant
Elingenjör

Lyssna på Fredrik Stigebrant som är elingenjör inom segmentet Litiumbatterier och är Sånarts ansvariga inom vår tjänst Second Life. Fredrik kommer att berätta hur vi inom Sånart kommer att arbeta med konceptet innan batterierna fullt ut kommer att återvinnas.

Agenda:

–          Litiumbatterier generellt

–          Second Life Hur & varför?

–          Återvinning av Litiumbatterier

 

Välkommen till årets kanske viktigaste möte!

Plats: Anrika Mjölby Stadshotell, Järnvägsgatan 24, Mjölby
När: onsdagen 23/2 Kl. 10:00 till 13:00 Sånart bjuder på lunchen.
Sista anmälan: 16/2 anmälan sker till kontakt@sanart.se eller telefon 0142-523 31
Maxantal från varje företag: 2 personer (Corona-anpassat arrangemang)

Varför ska du delta? Du får kunskap om:

  • Hur kommer återvinningen av Litiumbatterier ske i framtiden?
  • Återbruk (Second Life) av uttjänta litiumbatterier, hur & varför?
  • Hur ska dessa användas?
  • Vilken affärsnytta kan jag dra av Second Life?
  • Transporter av olika typer av litiumbatterier?
  • Kostnader eller intäkter på Litiumbatterier?
  • Träffa annat branschfolk och andra representanter från Sånart