Att transportera ett skadat litiumbatteri

Vad är en riskbedömning av ett litiumbatteri?

Att transportera och återvinna ett skadat litiumbatteri

För ett industriellt litiumbatteri, dvs ett batteri som väger mer än 3 kg kräver en särskild hantering och tillstånd och transportprocess än tex. ett vanligt blybatteri. När ett industriellt litiumbatteri ska gå iväg för att destrueras sker en rad med olika saker innan man kan lasta och köra bort batteriet till en destruktionsanläggning. vad man först måste göra är att ta reda på om ett batteri är “Safe” eller “Unsafe” och detta är kritiska frågor för tillståndsprocessen angående transporten. För att göra en riskbedömning sker en rad olika bedömningar för att säkerställa så att batteriet inte utgör någon risk för vare sig chauffören eller andra medtrafikanter på vägen. En riskbedömning måste alltid utföras av dig som avsändare. Sånart AB bistår gärna som rådgivare i frågan i vilken kondition litiumbatteriet befinner sig och vilken riskklass litiumbatteriet ska vara i.

Varför göra en riskbedömning?

Svaret på den frågan är helt enkelt att det innebär stora risker med att hantera och transportera litiumbatterier! Litiumbatterier är mycket brandfarliga och går INTE som regel släcka med “Vanliga metoder” Det finns särskilda direktiv som reglerar detta för att inte batteriet ska utgöra någon fara för någon. Sånart erbjuder ett helhetsgrepp från att kunden har ett litiumbatteri till att det ska transporteras och destrueras på för att inte utgöra några faror eller risker för vare sig kunder, personal eller andra. Av ett litiumbatteri återvinner man vad man kan och utvecklingen av återvinningsprocesserna är under ständig utveckling! I Europa är det ca. 10 aktörer igång med olika lösningar för tillfället.