Återfinns världens största second life energilager i Boxholm 2022?

Sånart bygger för framtiden med eget energilager -Återfinns världens största energilager i Boxholm 2022?

I dagarna har ett samverkansavtal mellan PLS Energy Systems AB, ECRIS AB och beställaren Sånart AB trräffats. Avtalet gäller i et första skede att projektera och bygga Sveriges största energilager baserat på Litiumbatterier . Som lagringsmetod används en 40 fots container där lagringen består av second life batterier från Sånarts egna återvinning. Enerilagrets storlek är 900 kwh med en uteffekt på 60 kw.

Ett projekt i denna storleken återfinns inte på många platser i världen, om ens alls vilket sätter alla samverkansparter i framkant i cirkulärekonomin inom batterihantering och energilager. Ett viktigt steg i att nå målen i Agenda 2030 och att nå målet om att klimatneutrala 2050 är att bidra till att utöka den cirkulära ekonomin.

Inom detta står avfallshanteringen med kemikalier och komponenter som ofta inte annars anses cirkulära för en stor del vilket ger detta samarbete stor vikt i strävan efter klimatneutralitet och innovation.

Projektet startas i mars

Projektet planeras att startas under mars månad 2022 och beräknas att driftsättas under april månad 2022. Energilagret laddas av en solcellinstallation på 27 kwp. Energilagret beräknas kunna driva Sånart AB i 2 dygn helt oberoende av elnätet, vilket ger en extra säkerhet i verksamheten, men också mindre miljöpåverkan.

För mer information kontakta Sånart Boxholm AB 0142-523 31